Archive for the ‘Leciono1 [ La Japana lingvo havas tri literojn.]’ Category

Leciono1-2-2

Septembro 22, 2008

Leciono 1 [ La Japana lingvo havas tri skribsistemojn.]

☆2-2 La dua skribsistemo estas “HIRAGANA-o”.

Cxiuliteroj de HIRAGANA-o

[vokalo]
あ い う え お
a i u e o

[konsonantoj + vokaloj]
か き く け こ  が ぎ ぐ げ ご
ka ki ku ke ko /ga gi gu ge go

さ し す せ そ / ざ じ ず ぜ ぞ
sa sxi su se so /za jxi zu ze zo

た ち つ て と だ ぢ づ で ど
ta cxi cu te to   da jxi zu de do

な に ぬ ね の
na ni nu ne no

は ひ ふ へ ほ  ば び ぶ べ ぼ / ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
ha hi hu he ho /ba bi bu be bo/ pa pi pu pe po

ま み む め も
ma mi mu me mo

や   ゆ   よ
ja ju jo

ら り る れ ろ
ra ri ru re ro

わ       を
uxa uxo


n

きゃ きゅ きょ / ぎゃ ぎゅ ぎょ
kja kju kjo/ gja gju gjo

しゃ しゅ しょ / じゃ じゅ じょ
sxja sxju sxjo/ jxa jxu jxo
ちゃ ちゅ ちょ

にゃ にゅ にょ
nja nju njo

ひゃ ひゅ ひょ / びゃ びゅ びょ / ぴゃ ぴゅ ぴょ
hja hju hjo /bja bju bjo/ pja pju pjo

みゃ みゅ みょ
mja mju mjo

りゃ りゅ りょ
rja rju rjo

Ho! Veeeee!

Kia tre multe da literoj estas!
Mi surprizigxis ke mi skribis cxiuspeso de HIRAGANA-o.

Sed fundamenta HORAGANA-o havas kvardek ok spesoj. Ili estas rugxaj koloroj.
Kaj konsonantoj ne povas esti mem. Nepre ili estas kun vokaloj.
Kaj kompleskajn prononcojn iu povas prononcebla uzi kun malgranda [ゃ],[ゅ],[ょ].

Advertisements

Leciono1-2-1

Septembro 22, 2008

Leciono 1 [ La Japana lingvo havas tri skribsistemojn.]

☆2-1 La dua skribsistemo estas “HIRAGANA-o”.

HIRAGANA-o estas fonogramo.
HIRAGANA-o estas skribsistemo kiu devenis de KANJXI-o.

HIRAGANA-o uzas la sonon de KANJXI-o, simple.

Komence, antikvaj japanoj uzis la sonojn de KANJXI-o por esprimi la japanan lingvon.

Cxi tio estas MANJO-GANA.

Ekzempre…..
“a” estas [阿],[安],[婀] kaj tiel plu.
“i” estas [以],[異],[伊] kaj tiel plu.
“u” estas [宇],[有],[于] kaj tiel plu.

Tiam ili skribis per nur KANJXI-ojn.

Ekzemple….

於 波 与 宇 kaj
意 半 余 有 kaj
隠 芳 誉 羽 ……
o ha yo u

Sed antaux multaj jaroj, japanoj sxangxigis la formojn de MANJO-GANA-oj simpla.

Cxi tiel MANYO~GANA plibonigxis. De tiam unu MANJO-GANA havas unu sonon, kaj oni povis skribi frazojn facile.

Ekzempre…..

“a” estas [あ] de [安].
“i” estas [い] de [以].
“u” estas [う] de [宇].

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Hiragana_origin.svg

於 波 与 宇

お は よ う
o ha yo u

Jen HIRAGANA-oj aperis!

Tio estas kursivo de KANJXI-oj farigxis HIRAGANA-oj.

KANJXI-oj havas tre kompleksaj formoj, sed oni volas skribi facile kaj rapide. Tial KANJXI-oj ekhavis siajn kursivojn, kaj finfine sxangxigxis HIRAGANA-oj!

HIRAGANA-oj estas tre oportunaj por uzanto de la japana lingvo!

Leciono1-1

Septembro 4, 2008

Leciono 1 [ La Japana lingvo havas tri skribsistemojn.]

☆1 La unua litero estas “KANJXI-o”.

KANJXI-o signifas “la cxina ideogramo”.
KANJXI-o devenis al Japanujo de Cxinujo antaux tre longa tempo.
Kaj plue dum longa tempo, KANJXI-o formigxis parton de la japana lingvo.
KANJXI-o estas ideogramo, tial oni povas konjekti iajn signifojn de iaj vortoj kiam oni sciis la signifojn de la KANJXI-oj.

[ekzemplo]

Unue, legu cxi tiun.

雨/ame(あめ)= pluvo
小/sxou aux cxij(saj) = malgranda, malmulta
大/daj aux oo(kij) = granda, multa

Do… due, pensu cxi tiujn.

小雨
大雨

Jes! Ni povas kompreni la vorton “小雨” kaj “大雨”!

小雨 /kosame → malmulte pluvi > pluveto
大雨/ooame → multe pluvi > pluvego

Sekvanta pri kiu?

声/koe(こえ)= vocxo

小声
大声

Ho! Trafa respondo!

小声/kogoe(こごえ)→ malgranda vocxo > mallauxta vocxo
大声/oogoe(おおごえ)→ ganda vocxo > lauxta vocxo

Tial kial KANJXI-o estas tre oportuna uzajxo.

Antaux multaj jaroj kanjxioj devenis de Cxinujo al Japanujo, kaj Kanjxio estas ideogramo, pro tio oni povas ekscii la esprimon de la ideogramo facile.